Blue Flower

Fundacja Krok Naprzód została założona w dniu 21 maja 2007 roku. Zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Organizacja utrzymuje się z krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, spadków i zapisów otrzymywanych z kraju i zagranicy, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z ofiarności ludzi dobrej woli.

Celem Fundacji jest edukacja, oświata społeczeństwa poprzez stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, sportową itp.

 

 

Fundacja Krok Naprzód

32–500 Chrzanów, Al.Henryka 53
tel/fax. 032 753 89 24
e-mail: biuro@fkn.org.pl
NIP 628-216-38-50 Regon 120499601

IMG_5614.JPG